Số thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Số thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản lũy kế 8 tháng năm nay đạt hơn 26.800 tỷ đồng, tăng trên 96% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thống kê của Bộ Tài chính, đến đầu tháng 9, 72% lượng hồ sơ khai giá chuyển nhượng cao hơn giá do Ủy ban Nhân dân quyết định, với mức trung bình cao hơn gần 3 lần. Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế, phối hợp với các cơ quan báo chí triển khai tuyên truyền, hướng dẫn phổ biến chính sách thuế. Ngoài ra, tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm hoàn thiện, đồng bộ các quy định, xây dựng Bộ tiêu chí rủi ro đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
Theo VTV
Hotline
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG HÀNG CHI TIẾT
Họ và tên *
Số điện thoại *
×